DOVRŠENO BETONIRANJE SUTERENA UPRAVNE ZGRADE NA UPOV-U CUVI, NASTAVLJENI ISKOPI TLAČNOG CJEVOVODA PREMA NOGOMETNIM TERENIMA

29. April 2022.

Na UPOV-u Cuvi se tijekom ovoga tjedna dovršilo betoniranje suterena (budućeg laboratorija) upravne zgrade te slijedi izrada oplate AB ploče i unutarnjeg stubišta.

Na biološkim bazenima su se izrađivali betonski zidovi u visini od 8 m, a na mjeraču protoka su se odvijali armirački radovi i priprema za betoniranje.

Istovremeno, nastavili su se iskopi povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode prema nogometnim terenima.

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001