IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA MONTEPOZZO

27. January 2020.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA MONTEPOZZO

Dana 11.listopada 2019. godine započeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Montepozzo u Rovinju. Izvođač radova je Obrt Gajanakop vl. Glavaš Vilko, a vrijednost investicije je 2.081.036,00 kn. Investiciju sufinanciraju i Hrvatske vode. Radovi na izgradnji kanalizacijske mrežu cijelog naselja Montepozzo su završeni, te su u tijeku asfalterski radovi. U okviru investicije asfaltirati će se sve ulice u punoj širini i urediti sve javne površine na način da će biti bolje uređene nego što su bile prije početka gradnje. Nakon završetka svih radova pristupit će se tehničkom pregledu kako bi u konačnici građani naselja Montepozzo priključili svoje objekte na fekalnu kanalizaciju. Što se padova ceste tiče Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. pokušati će napraviti kao uvijek u ovakvim situacijama što je moguće bolje da oborinska voda ne šteti imovini građana. Naime, za rješavanje odvodnje oborinskih voda potrebno je imati projekt ceste, izgrađenu kompletnu oborinsku kanalizaciju, cesta mora biti opremljena rubnjacima koji usmjeravaju tok vode a sve to u ovom slučaju Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. nema, odnosno za to su potrebna značajna namjenska sredstva Grada Rovinja - Rovigno koja trenutno nisu raspoloživa.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak 7:00 do 15:00
Utorak - Petak 7:00 do 14:00

ISO Certifikati

ISO9001