IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE DO 300 KW U SKLOPU UPOV-A CUVI

7. April 2023.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. osigurala je sufinanciranje izrade projektno- tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Cuvi iz Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost

Ukupna vrijednost projekta je 19.908,42 EUR sa PDV-om, dok  je sufinanciranje iz Fonda 40 %, odnosno 7.963,37 EUR sa PDV-om. Ugovor o izradi projektne dokumentacije potpisan je sa tvrtkom IE-ENERGY d.o.o. iz Rijeke

Plan je da se foto paneli montiraju na krovove svih novoizgrađenih objekata UPOV-a Cuvi, ukupne površine 2340 m^2. Na taj će se način uštedjeti oko 1/3 troškova električne energije na samom UPOV -u Cuvi što će imati i pozitivan utjecaj na cijene usluga pročišćavanja Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Puštanje u pogon sunčane elektrane snage do 300 KW planira se početkom 2024. godine nakon dobivanja uporabnih dozvola za svaki objekt UPOV-a Cuvi. 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001