NA NOVOM UPOV-U CUVI ZAPOČELO SE SA 3. STUPNJEM PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

24. February 2023.

Nakon mokrih probi membranskih modula, puštena je u pogon jedna linija biološkog modula, te se putem membrana dobiva pročišćena otpadna voda na izlazu iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Cuvi.

 Pokusni rad Postrojenja i puštanje u pogon sve tri linije biološkog modula odvijat će se do kraja 2023. godine. 

Također, u periodu od 20.02.-24.02.2023.g. izvedena je izrada industrijskog kvarcnog poda ispred kontrolne stanice i mehaničkog predtretmana, te izrada betonske galanterije – rubnjaka. Ispred garaže za teretna vozila izvodili su se iskopi za izmještanje postojećih elektro instalacija. 

Na zgradi egalizacije i obrade mulja, te na zgradi biološkog tretmana u tijeku je izrada fasade – ETICS sustava, a oko samog objekta biološkog tretmana se izvode pripreme za asfaltiranje. 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001