NA UPOV-U CUVI ZAPOČINJE UGRADNJA MEMBRANA – „SRCA“ POSTROJENJA

7. November 2022.

Membrane za pročišćavanje otpadne vode danas su dovezene na lokaciju UPOV-a Cuvi u kontroliranoj atmosferi, zaštićene glicerolom, u kamionima hladnjačama, čija se temperatura održavala u intervalu od 5-35 ℃.

Membrane su u kutijama iskrcane na plato bioloških bazena te će se danas započeti sa ugradnjom u prvu membransku komoru od  ukupno tri koje su predviđene za cijelo postrojenje.  Tijekom ovog tjedna planira se ugradnja svih membrana u komore napunjene vodom te doziranje natrij hipoklorita u svrhu  sprječavanja nakupljanja bioloških nečistoća. 

Tip membranske filtracije je ultrafiltracijski (prosječna veličina pore je ≤ 0,04 mikrona) sa cjevastim membranama. Sve membranske komore su istovjetne i funkcioniraju neovisno jedna o drugoj. 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001