NASTAVLJAJU SE RADOVI NA UPOV-u CUVI I NA POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

14. January 2022.

Nakon pauze za blagdane, dana 10.01.2022.g. nastavili su se radovi na lokaciji UPOV-a Cuvi te na dvije lokacije na kojima se gradi povratni tlačni cjevovod.

Na samoj lokaciji UPOV-a Cuvi u tijeku su zemljani radovi na iskopima budućih bioloških bazena, geodetski radovi iskolčavanja objekata te rušenje stare upravne zgrade.

Iskopi povratnog tlačnog cjevovoda nastavljeni su u ulici Prve istarske brigade, te od uvale Cuvi prema Vilas Rubinu. Do kraja tjedna u planu je 38% izvedenosti povratnog voda.

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001