NOVOSTI NA GRADILIŠTU UPOV-A CUVI

19. May 2023.

Tijekom ovoga tjedna na gradilištu Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi izvodio se tamponski sloj za prometnice i buduće parkiralište, te su se postavljali rubnjaci duž prometnica.Također priprema se teren za postavu ograde okolo postrojenja.

U sklopu izgradnje Postrojenja za solarno sušenje mulja isporučeni su kamion samonavlakač marke Iveco za transport mulja sa UPOV-a Cuvi na Postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto  i utovarivač marke Mecalac za manipulaciju muljem. Vozila su trenutno smještena u novoizgrađenoj garaži na UPOV-u Cuvi.

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001