OBAVIJEST GRAĐANIMA ROVINJA - ROVIGNO

24. May 2022.

Obavještavamo građane grada Rovinja – Rovigno da Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. izvodi radove na sanaciji kanalizacijskog ogranka obalnog kolektora na Trgu Maršala Tita.

Radovi se izvode u više faza. Zaključno sa 25.05.2022. g. završava se faza sanacije revizionih okana (vodonepropusnost) te predstoji sanacija kanalizacijskog cjevovoda metodom bez raskopavanja (CIPP). Lokacija sanacije je Trg Maršala Tita od Lučke kapetanije do Zagrebačke banke.

 

Planirani početak: 31.05.2022.godine

Planirani završetak: 03.06.2022.godine

Vrijeme izvođenja sanacijskih radova u periodu od 23.00 h  do 06.00 h.

 

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001