Odvodnja Rovinj-Rovigno i Hrvatske vode potpisale ugovor o sufinanciranju na iznos od milijun kuna

5. March 2021.

Sredinom veljače Odvodnja Rovinj-Rovigno i Hrvatske vode potpisali su ugovor o sufinanciranju izgradnje nove kanalizacijske mreže u ulicama Vitomira Širole Paje, prolaz Milana Macana i prolaz Marije Maretić. Hrvatske vode sufinanciraju ovaj projekt u iznosu od milijun kuna, a sveukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,5 milijuna kuna. Trenutno se vodi postupak javne nabave u kojem ponuditelji mogu dostaviti svoju ponudu do 15.03.2021. kada je i planirano javno otvaranje ponuda. Radovi se odnose na izgradnju nove kanalizacijske mreže u duljini od 450 metara koja će biti postavljena u trupu ceste, a postojeći dotrajali sustav sanitarne odvodnje koji je izgrađen prije 50-60 godina te koji uglavnom prolazi po privatnim parcelama će se po završetku novog staviti van upotrebe. Izvođenje radova odvijat će se prije sezone i poslije sezone, odnosno radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova. Radovi koji se planiraju izvesti prije 20. lipnja je kanalizacijska u ulici Vitomira Širole Paje uključivo sa asfaltiranjem do tog datuma, a radovi u ostalim ulicama izvodit će se poslije turističke sezone.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

ISO Certifikati

ISO9001