PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2021/472 – NADZOR VIRUSA SARS-CoV-2 U OTPADNIM VODAMA

13. August 2021.

Europska komisija je 17. ožujka 2021. objavila preporuku o zajedničkom pristupu uspostavi sustavnog nadzora nad virusom SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim vodama u EU-u. U preporuci između ostalog stoji: „Nadzor nad otpadnim vodama može se upotrebljavati u svrhe prevencije ili ranog upozoravanja jer bi se otkrivanje virusa u otpadnim vodama trebalo smatrati znakom mogućeg (ponovnog) izbijanja pandemije. Slično tome, rezultati koji ukazuju na odsutnost virusa u otpadnim vodama mogli bi ukazivati na to da se predmetna naseljena zona može smatrati manje rizičnom. Države članice se snažno potiču da što prije, a najkasnije do 1. listopada 2021 uspostave nacionalni sustav nadzora otpadnih voda usmjeren na prikupljanje podataka SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim voda.“ Cijelu preporuku možete pronaći na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=EN

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001