PRIKAZ RADOVA U TIJEKU NA UPOV-U CUVI

11. March 2022.

Na slikama su prikazani radovi koji su se izvodili tijekom ovoga tjedna.

Na objektu mehaničkog predtretmana prikazani su armatura, oplata i zidovi u izradi, dok se u dijelu za biološki tretman izvode radovi na hidroizolaciji i podložnom betonu. Nastavili su se iskopi za buduću upravnu zgradu sa laboratorijem, a započet će se i sa zidanjem garaže za teretna vozila Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001