RADOVI U TIJEKU NA UPOV-U CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU ZA NAVODNJAVANJE PROČIŠĆENOM OTPADNOM VODOM

16. March 2022.

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) odvijaju se istovremeno na nekoliko pozicija.

U tijeku su zidanje garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi i pripremanje posteljice za tampon upravne zgrade sa laboratorijem, te armirački radovi na biološkim bazenima.

Na objektu mehaničkog pretretmana u tijeku su armiranje i tesarski radovi, a betonirani su i zidovi za mikrosita.  

Iskopi, postavljanje tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom te zatrpavanje rova nastavljeni su u kampu Polari, te je ukupno do sada izvedeno oko 68 % povratnog cjevovoda.

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001