RADOVI U TIJEKU – UPOV CUVI

10. June 2022.

Na slikama je prikazana izrada AB zidova prizemlja mehaničkog predtretmana, te izrada posteljice za postavljanje cijevi bypassa. Na objektu biološkog tretmana u tijeku je priprema posteljice za podložni beton, dok se na budućoj upravnoj zgradi nastavilo sa zidanjem zidova.

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001