MONTAŽA FASADE NA GARAŽI PRIBLIŽAVA SE KRAJU, NA UPRAVNOJ ZGRADI SE POSTAVLJAJU KERAMIČKE PLOČICE

7. November 2022.

U posljednja dva tjedna na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se radovi na svim objektima.

Na garaži za specijalizirana teretna vozila montirala se ventilirana fasada čiji se završetak očekuje do kraja tjedna, te su se izvodili radovi na elektroinstalacijama. 

Na objektu mehaničkog predtretmana u tijeku je postava prozora te elektroinstalacija, dok se na upravnoj zgradi izrađuju unutarnji pregradni zidovi, postavljaju keramičke pločice, strojarske instalacije i ventilacija. Na egalizacijskim bazenima postavljala se unutarnja hidroizolacija, a u dijelu za obradu mulja izrađivali su se armirano betonski zidovi i krovna ploča. Na kontrolnoj sobi izrađivala se ventilirana fasada. U zgradi biološkog tretmana u tijeku je postava cijevi i elektroinstalacija u prostoru tehničke sobe. 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001