STANJE I NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTIMA PROJEKTA U LISTOPADU 2019

14. November 2019.

U mjesecu listopadu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova gradilištu Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo kao i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju. Radovi su se izvodili nešto pojačanim intenzitetom, u odnosu na mjesec rujan. U izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 66 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 14 strojeva, 6 kamiona i vozila gradilišta i jedan valjak. Zaključno s 31. listopada stanje na gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo: Izvedeno je ukupno 13.242 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda (uključujući dodatne ogranke koji se izvode). Završeni su radovi na tlačnom cjevovodu u sklopu kolektora „A“ i „B“ i izvedeno je svih planiranih 870 m. Na komponenti “A" izvedeno je 5.379 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 4.348 m od 4.680 m, a na komponenti “C" izvedeno je 2.645 m od 2.744 m. Izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju u slojevima, radovi na izradi AB okana te radovi na izradi kućnih priključaka. Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik : Izvedeni su svi građevinski i monterski radovi na vakuumskoj stanici. U tijeku je ispitivanje i puštanje u pogon vakuumske stanice.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Pon-Pet 7:00 do 15:00

ISO Certifikati

ISO9001 ISO14001