Stanje radova - izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Vitomira Širola Paje, prolazu Milana Macana i prolazu Marije Maretić

14. May 2021.

Trenutno se izvode radovi od spoja na ulicu Vijenac braće Lorenzetto pa kroz park prema ulici V.Š. Paje. Izvedeno je cca 40m' kanalizacije i sam spoj na postojeću kanalizacijsku mrežu. U I. fazi koja traje do 20.lipnja planiran je završetak ulice V.Š. Paje, uključivo sa asfaltiranjem pune širine ulice. Radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova.

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

ISO Certifikati

ISO9001