TRENUTO STANJE NA GRADILIŠTU – UPOV CUVI

1. July 2022.

Na UPOV-u Cuvi tijekom ovoga tjedna nastavili su se strojni iskopi za objekt buduće egalizacije i obrade mulja, dok su se na garaži za specijalizirana teretna vozila montirale čelične konstrukcije.

Na objektu mehaničkog predtretmana  i na upravnoj zgradi u tijeku je izrada atike na krovnoj ploči  (oplata + beton), a na objektima budućih bioloških bazena izvodila se hidroizolacija sa unutarnje strane bazena,oplata, armatura i betoniranje ploče na koti +4.47, betoniranje, priprema hidroizolacije, hidroizolacija i zaštita iste na temeljnoj ploči (kota +30 i +0.0). U tijeku je slaganje armature temeljne ploče

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001