U ZGRADI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ROVINJA – ROVIGNO POTPISAN SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PROJEKT VRIJEDAN 2,3 MILIJUNA EURA

18. July 2023.

Dana 17.07.2023.g. u zgradi Gradskog vijeća grada Rovinja – Rovigno održana je konferencija za medije prilikom koje je potpisan Sporazum o zajedničkom provođenju postupka javne nabave radi nabave radova zahvata Izgradnje/rekonstrukcije sustava sanitarne odvodnje Grada Rovinja ( naselje Salteria, ulice M. Laginje, M. Balote i ulice Carducci ) uključujući i ostalu infrastrukturu svakog Naručitelja ponaosob u ulici Carducci ( oborinsku, javno rasvjetnu, vodoopskrbnu, plinoopskrbnu ) naselju Salteria ( vodoopskrbnu, plinoopskrbnu ) i ulici M. Laginje ( vodoopskrbnu).

Procijenjena vrijednost nabave iznosi sumarno 2.303.775,47 € bez PDV-a te je ista podijeljena po pojedinim Naručiteljima i sljedećim iznosima :

-Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. : sanitarna kanalizacija 775.958,59 € bez PDV-a od toga je 80% sufinancirano EU bespovratnim sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, dok preostali iznos financiraju Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. (10%) i Hrvatske vode (10%)

-Grad Rovinj-Rovigno :  oborinska odvodnja i javna rasvjeta ulice Carducci 805.563,18 € bez PDV-a

-Istarski vodovod d.o.o.: vodoopskrbna mreža naselja Salteria, ulica M. Laginje i ulice Carducci 534.079,70 € bez PDV-a

-Plinara d.o.o. : plinoopskrbna mreža naselja Salteria i ulice Carducci: 188.174,00 € bez PDV-a. 

Sporazum su potpisali direktori navedenih društava skupa sa gradonačelnikom grada Rovinja – Rovigno, Markom Paliagom. 

Očekivani početak radova je nakon provedbe postupka javne nabave, u jesen 2023.g., a završili bi se do početka ljetne turističke sezone 2024. godine. 

 

 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001