UPOV CUVI I POSTROJENJE ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA – RADOVI U TIJEKU

17. February 2023.

U periodu od 13.-17.02.2023.g. na UPOV-u Cuvi dovršavala se izrada fasade – ETICS sustav i limarski radovi na objektu mehaničkog predtretmana.

Na garaži za teretna vozila pripremala se podloga i izrađivao epoksi pod unutar samog objekta dok se ispred garaže montirala armatura, te izvela dobava, ugradnja i njega betona – industrijski kvarcni pod. Na zgradama biologije i egalizacije u tijeku je izrada fasade – ETICS sustav i priprema podloge za izradu epoksi poda. Ispred kontrolne sobe izvodila se montaža armature za armirano betonsku ploču  - izrada industrijskog kvarcnog poda. U okolišu se postavlja betonska galanterija – rubnjaci i priprema podloga za asfalt. 

Također u tijeku su mokre probe i testiranje rada membranskih modula. 

Na postrojenju za solarno sušenje mulja u tijeku je montaža konstrukcije i priprema podloge za temeljnu ploču. 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001