UPOV CUVI I POSTROJENJE ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA – RADOVI U TIJEKU

28. November 2022.

Tijekom prošloga tjedna (21.11.-25.11.) na UPOV-u Cuvi završeni su grubi građevinski radovi na svim objektima.

Na garaži za specijalizirana teretna vozila trenutno se ugrađuju keramičke pločice i izrađuje hidroizolacija unutar objekta, dok se ispred objekta vrše iskopi i izrada posteljice za instalacije. 

Između mehaničkog predtretmana i objekta egalizacije priprema se posteljica i postavljaju instalacije, dok se na samoj zgradi egalizacije postavlja primer i boje zidovi. 

Na objektu biološkog tretmana postavljala se ALU bravarija i izrađivali slojevi ravnog krova ( toplinska i hidroizolacija), dok se na kontrolnoj stanici izvode elektro radovi. 

Na budućoj upravnoj zgradi postavlja se keramika, boje zidovi i izvode elektro i vodno-komunalne instalacije.

U utorak 29.11. spaja se struja sa trafostanice i izvodit će se sve pripreme na ispitivanjima kako bi se 1.12.  moglo krenuti sa probnim radom Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-om Cuvi.

U tijeku su radovi i na Postrojenju za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto gdje se  vrši priprema podloge za podložni beton ispod temelja. 

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001