TRENUTNO STANJE RADOVA NA GRADILIŠTU UPOV-A CUVI

1. February 2022.

Radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi svakim danom su intenzivniji. Trenutno se izvode radovi na izolaciji nadtemeljnih zidova buduće garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi za budući mehanički predtretman, pripremaju se bušotine za miniranje dijela za biološke bazene, te izvode armirački radovi na nultoj ploči buduće kontrolne sobe. Također, sa današnjim danom srušena je i stara zgrada radione sa garažom.

detaljnije...

ODRŽANA 8. KONFERENCIJA ZA MEDIJE PROJEKTA

28. January 2022.

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati, u Rovinju je održana osma konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

detaljnije...

RADOVI NA UPOV-u CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

21. January 2022.

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom, odvijaju se predviđenom dinamikom. Izvedeno je oko 2,5 km cjevovoda.

detaljnije...

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA UPOV-u CUVI I NA POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

14. January 2022.

Nakon pauze za blagdane, dana 10.01.2022.g. nastavili su se radovi na lokaciji UPOV-a Cuvi te na dvije lokacije na kojima se gradi povratni tlačni cjevovod.

detaljnije...

UPOV Cuvi posjetili studenti Fakulteta prirodnih znanosti iz Pule

11. January 2022.

Jučer, 10.siječnja 2022.g. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi posjetili su studenti treće godine Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule u pratnji profesora doc.dr.sc. Paola Paliage u sklopu kolegija „Sanitarna kontrola mora“. Studenti su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te na samoj lokaciji pogledati njegov rad kao i dobiti informacije o budućem postrojenju čija je izgradnja u tijeku. Za sve upite o obradi otpadnih voda i radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na raspolaganju je bila djelatnica Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Sanja Ivančević.

detaljnije...

Objavljeno 2. izdanje periodičnog vjesnika Odvodnje Rovinj - Rovigno d.o.o.

3. January 2022.

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. izradila je drugo izdanje periodičnog vjesnika u kojem se mogu pročitati i pogledati najnovije vijesti i aktivnosti vezane uz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, novosti iz područja gospodarenja vodama, te ostale aktualnosti vezane uz rad poduzeća na području grada Rovinja- Rovigno. Drugo izdanje oVjesnika možete pogledati online na sljedećem linku :

detaljnije...

RADOVI NA UPOV CUVI I POVRATNOM VODU PRIJE BLAGDANSKE STANKE

23. December 2021.

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se još danas, 23.12.2021.g., nakon čega slijedi stanka za blagdane do 10.01.2022.g. Ukupno je izvedeno 2.200 m povratnog tlačnog cjevovoda. Na slikama su prikazani pripremi radovi na budućoj kontrolnoj sobi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda, te asfaltirani dio ulice Kresinskih žrtava i radovi na revizionom oknu za budući priključak hotela Eden na povratni tlačni cjevovod za navodnjavanje zelenih površina okolo hotela pročišćenom otpadnom vodom.

detaljnije...

ČIŠĆENJE CRPNE STANICE „KINO“

17. December 2021.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. izvršili su dana 16.12.2021.g. strojno čišćenje crpne stanice Kino, prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje grada Rovinja -Rovigno, , te zamijenili dotrajalu opremu kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme. Crpna stanica „Kino“ rekonstruirana je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

U TIJEKU RADOVI NA NOVOM UPOV-U CUVI I POVRATNOM VODU ZA NAVODNJAVANJE PROČIŠĆENOM OTPADNOM VODOM

17. December 2021.

Dana 17.12.2021.g. započeli su radovi na asfaltiranju ulice Kresinskih žrtava od raskrižja sa ulicom Centener do košarkaškog igrališta i raskrižja sa ulicom Luje Adamovića.

detaljnije...

IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3. December 2021.

Dana 02.12.2021.g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Cuvima, te slijedi prijava gradilišta i sve druge zakonski predviđene aktivnosti. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda biti će kapaciteta 63.000 ES i membranskog tipa, te će pročišćavati svu otpadnu vodu grada Rovinja – Rovigno koja dospije na Postrojenje. Novoizgrađeno Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda sastojat će se od 6 objekata. Tri objekta su namijenjena smještaju tehnologije za pročišćavanje otpadnih voda, jedan je objekt upravne zgrade, jedan objekt kontrole/nadzora rada UPOV-a i jedan objekt garaže za specijalizirana vozila. Svi objekti su povezani internom prometnicom. Površina građevne čestice iznosi 10 627 m^2. Rok izvođenja svih radova uključujući i razdoblje projektiranja, ishodovanja dozvola, gradnje i pokusnog rada je do kraja 2023. godine.

detaljnije...

ODVODNJI ROVINJ -ROVIGNO DODIJELJENA DODATNA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA U IZNOSU OD 10.000.000,00 KN

3. December 2021.

Dana 29.11.2021.g. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odobren je iznos od 10.000.000,00 kn bespovratnih sredstava za dio koji obuhvaća troškove koje je Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. dužna osigurati iz vlastitih izvora da bi se uspješno proveo EU projekt.

detaljnije...

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sudjelovao na Danima otvorenih vrata EU projekata

1. December 2021.

U ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine na Trgu Maršala Tita održano je predstavljanje projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Dane otvorenih vrata EU projekata organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem predstavljanja EU sufinanciranih projekata koji su dali doprinos lokalnim zajednicama. Cilj predstavljanja bio je približiti projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ svim zainteresiranim skupinama. Na trgu su bila postavljena dva štanda s informativnim i edukativnim materijalima o projektu. Svi zainteresirani mogli su, u direktnoj komunikaciji s nositeljem projekta – Odvodnjom Rovinj – Rovigno d.o.o. ili putem pripremljenih materijala, saznati sve pojedinosti i ciljeve projekta. Također, na trgu su bila izložena vozila i oprema koja je nabavljena u sklopu projekta. Predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. naglasili su da projekt ulazi u finalnu fazu koja je obilježena izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi za koji je ugovorena vrijednost od 134.232.573,00 kn. Upravo ovaj segment projekta bio je najatraktivniji i pobudio je najveći interes posjetitelja predstavljanja. Predstavljanja ovog tipa omogućavaju kvalitetnu informiranost svih interesnih skupina o projektnim aktivnostima i ciljevima projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske unije te kao takvi mogu poslužiti kao primjer dobre prakse i inspiracije, ne samo na lokalnoj već i regionalnoj razini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 258.934.549,94 kn, dok iznos koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 180.339.055,48 kn.

detaljnije...

Posjet gradonačelnika grada Rovinja- Rovigno gradilištu na lokaciji budućeg Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

17. November 2021.

U ponedjeljak, 15.11. gradilište su posjetili uz gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno g. Marka Paliagu i zamjenik gradonačelnika g. David Modrušan te pročelnica Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i izgradnju gđa Tanja Mišeta. Obilazak su vodili uz direktora Odvodnje Rovinja-Rovigno d.o.o. g. Ognjena Pulića i g. Igor Marjanović, rukovoditelj održavanja i operative SJO, te glavni inženjer gradilišta g. Igor Butorac.

detaljnije...

U TIJEKU JE IZVEDBA ZEMLJANIH RADOVA NA GARAŽI ZA TERETNA VOZILA

8. November 2021.

U utorak, 02.11.2021. započeli su radovi na iskopu zemlje za garažu za specijalizirana teretna vozila Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi. Ukupna površina objekta koji će se izgraditi je 478 m2 . Sastoji se od prizemlja u kojoj je smještena garaža za spremanje vozila, radiona i prostor garderobe sa sanitarijama za zaposlene. Predviđeni završetak svih radova na garaži je oko 8 mjeseci.

detaljnije...

ZAPOČELI PRIPREMI RADOVI NA LOKACIJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA CUVI

29. October 2021.

Dana 27.10. započeli su pripremni radovi na garaži za teretna vozila na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u sklopu EU projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, te se u utorak, 02.11. planira započeti sa iskopima iste. Također, istodobno se započelo sa izvođenjem radova u ulici Kresinskih žrtava u duljini od 100 m na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje sa pročišćenom otpadnom vodom iz budućeg Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon izvedbe spomenute dionice, radovi će se nastaviti kroz ulicu Prve istarske brigade do nogometnih igrališta u duljini od 775 m. Planirani završetak radova izgradnje povratnog tlačnog cjevovoda od Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi do nogometnih igrališta je oko 4 mjeseca.

detaljnije...

PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2021/472 – NADZOR VIRUSA SARS-CoV-2 U OTPADNIM VODAMA

13. August 2021.

Europska komisija je 17. ožujka 2021. objavila preporuku o zajedničkom pristupu uspostavi sustavnog nadzora nad virusom SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim vodama u EU-u. U preporuci između ostalog stoji: „Nadzor nad otpadnim vodama može se upotrebljavati u svrhe prevencije ili ranog upozoravanja jer bi se otkrivanje virusa u otpadnim vodama trebalo smatrati znakom mogućeg (ponovnog) izbijanja pandemije. Slično tome, rezultati koji ukazuju na odsutnost virusa u otpadnim vodama mogli bi ukazivati na to da se predmetna naseljena zona može smatrati manje rizičnom. Države članice se snažno potiču da što prije, a najkasnije do 1. listopada 2021 uspostave nacionalni sustav nadzora otpadnih voda usmjeren na prikupljanje podataka SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim voda.“ Cijelu preporuku možete pronaći na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=EN

detaljnije...

Završen dio radova na uređenju vakumske stanice

30. July 2021.

Početkom lipnja započeli su radovi na uređenju okoliša i manipulativnog prostora za vozila u sklopu vakuumske stanice smještene u Bolničkom naselju. Do sad su izvedeni radovi na izgradnji kamenog zida oko radnog djelokruga vakuumske stanice te priprema za postavljanje rampe. Nakon turističke sezone pristupit će se podizanju betonske pokrovne ploče ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke te sadnji biljaka kako bi se dobila što ljepša vizura objekta.

detaljnije...

Završen prvi dio izgradnje fekalne kanalizacije u ulici V.Š. Paje, prolaz M. Macana i prolaz M. Maretić

1. July 2021.

Završen je prvi dio izgradnje fekalne kanalizacije u ulici V.Š. Paje, prolaz M. Macana i prolaz M. Maretić. Izgrađeno je 200m' nove kanalizacijske mreže koja prolazi kroz dio ulice V.Š. Paje, dio ulice M. Maretić te kroz park ispod HEP-a. Izvedena su i nova vodonepropusna priključna okna u parcelama. Ulice u kojima su izvedeni radovi asfaltirane su u punoj širini. Radovi su trenutno prekinuti zbog turističke sezone te će biti nastavljeni nakon 17. rujna 2021. Hrvatske vode sufinanciraju ovaj projekt u iznosu od milijun kuna, a sveukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.381.295,00 kn.

detaljnije...

Sluzave mrlje u Rovinjskom priobalju

30. June 2021.

Nakon brojnih upita građana o bijelim i crvenim mrljama duž Rovinjskog priobalja obavještavamo sve građane i posjetitelje Grada Rovinja-Rovigno kako se ne radi o ispuštanju fekalnih voda u more već se radi o morskom cvjetanju koje se uobičajeno događa krajem lipnja i početkom srpnja. Razlog događanja ove pojave je naglo povišenje temperature mora koje se dešava u ovom periodu što rezultira naglim razmnožavanjem algi i stvaranjem sloja algi i sluzi na površini mora. Trenutno se ova pojava događa duž Jadrana te je zbog utjecaja valova najčešće vidljiva u uvalama. Osim što je neugodna oku, ova pojava nije štetna za ljudsko zdravlje te će kroz određeni period postupno nestajati. Vijest o ovoj pojavi objavljena je na nekoliko web portala koja vam prenosimo u nastavku: https://www.glasistre.hr/more-i-nautika/crvena-plima-morski-snijeg-i-ljepljive-tvari-naglo-zatopljenje-mora-potaknulo-razvoj-neugodnih-pojava-za-kupace-i-ribare-729880 https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/uvale-i-lucice-na-kvarneru-prekrivene-su-slojem-algi-i-sluzi-evo-o-cemu-se-radi/ https://klik.hr/novo/ne-nije-prljavo-saznajte-sto-je-cvjetanje-mora-i-kako-izgleda https://www.zzjzdnz.hr/zdravlje/okolis-i-zdravlje/1288 https://morski.hr/2021/06/08/cvjetanje-mora-sve-cesca-pojava-ciji-uzroci-u-jadranu-nikad-do-kraja-nisu-razjasnjeni/ https://hrturizam.hr/objasnite-gostima-kako-je-cvjetanje-mora-prirodna-i-bezopasna-pojava-te-kako-se-na-radi-o-oneciscenju-mora/

detaljnije...

Posjet UPOV-u Talijanske srednje škole Rovinj

14. June 2021.

Dana 7.6.2021. na UPOV-u Cuvi u sklopu terenske nastave, bile su u posjeti učenice 3. razreda Talijanske srednje škole Rovinj, u pratnji profesorice Antonelle Sošić. Prikazan im je rad postojećeg uređaja za pročišćavanje te prezentirano novo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda čija bi izgradnja trebala ubrzo krenuti, a koji je sufinanciran sredstvima EU-a.

detaljnije...

EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA KUPANJE

8. June 2021.

01.06 je objavljeno godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje koje je potvrdilo da nema velikih onečišćenja na europskim kupalištima. Hrvatska je među 5 zemalja, uz Grčku, Maltu, Cipar i Austriju, u kojima je kvaliteta vode za kupanje na 95% ili više uzoraka ocijenjena kao izvrsna. Ovo izvješće je može biti poticaj Hrvatskoj kao već prepoznatoj turističkoj destinaciji. Jedan od ključnih koraka u zaštiti morskog okoliša i brojnih kupališta u RH svakako je rješavanje pitanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pa će i naš projekt uvelike pomoći očuvanju kvalitete vode za kupanje na području grada Rovinja. Više informacije pronađite na: https://ec.europa.eu/croatia/news/zero_pollution_vast_majority_of_europes_bathing_waters_meet_the_highest_quality_standards_hr Izvješća možete pronaći na: https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-water-4

detaljnije...

Uređenje okoliša vakumske stanice

8. June 2021.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. započinje sa uređenjem okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju. Vakumska stanica izgrađena je u sklopu Aglomeracije Rovinj sufinancirane od strane EU-a te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine. Sada će se pristupiti uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati. Radovi se odnose na uređenje pristupnog puta i manipulativnog prostora za kamionska službena vozila te postavljanje rampe kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje vozila u djelokrugu objekta. Također podignut će se betonska pokrovna ploča ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke. U svrhu oplemenjivanja okoliša posadit će se biljke kako bi se dobila što ljepša vizura objekta.

detaljnije...

Završeni radovi u Ul. Andrea Milossa

8. June 2021.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju Ul. Andrea Milossa u ukupnoj dužini od cca 90 metara. Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 6 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 18 priključnih okna zajedno sa pripadajućim priključnim cijevima. U sklopu radova postavljene su i tri cijevi po cijeloj duljini ulice za potrebe HT-a te priključne cijev do svakog objekta, također izvedeno je i 4 šahtova za njihove potrebe. Izvedeno je i 290m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001