UPOV CUVI POSJETILI UČENICI I PROFESORI STRUKOVNE ŠKOLE „EUGENA KUMIČIĆA“ ROVINJ

26. October 2022.

Dana 25.10.2022. su u vodstvu profesora Dubravke Crismanich i Đanija Božac, Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi posjetili učenici 2. i 3. razreda Strukovne škole „Eugena Kumičića“ iz Rovinja.

detaljnije...

TJEDNO IZVJEŠĆE O RADOVIMA NA UPOV-U CUVI

21. October 2022.

Tijekom perioda od 17.-21.10.2022.g. radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi izvodili su se na nekoliko lokacija :

detaljnije...

UPOV CUVI – MONTIRA SE OPREMA NA BIOLOŠKOM TRETMANU, IZVODE SE INSTALACIJE U OBJEKTIMA

7. October 2022.

U ovome tjednu na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda istovremeno se izvode radovi na nekoliko objekata :

detaljnije...

RADOVI NA POSTROJENJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UPOV CUVI

26. September 2022.

U periodu od 19.09.-23.09.2022.g., radovi su se orijentirali prema unutarnjim dijelovima objekta garaže gdje se montirala alu bravarija, prozori i vrata, upravnu zgradu i montiranje unutarnjih, pregradnih zidova, te strojarskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.

detaljnije...

RADOVI NA POSTROJENJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA CUVI

2. September 2022.

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi odvijaju se predviđenom dinamikom. Trenutno je u tijeku armiranje ploče objekta egalizacije, a tijekom tjedna na objektu mehaničkog predtretmana montirao se i klasirer pijeska, te je gruba rešetka prespojena tako da ide u beskonačnu vreću pa u kontejner.

detaljnije...

DEZINSEKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE

24. August 2022.

Jučer, 23.08.2022.g. djelatnici Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. su u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije uspješno izveli dezinsekciju kanalizacijske mreže zbog pojave žohara na javnim i privatnim površinama u ulicama A. Amoroso, P. Kandlera, I. Zajca, Buzetska ulica, A. Bazzarini, Aleja 30. Svibnja te G. Curto,

detaljnije...

ZAPOČELI ZEMLJANI RADOVI NA POSTROJENJU ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA LOKVA VIDOTTO

11. August 2022.

Nakon što je ishodovana građevinska dozvola, krajem srpnja započeli su iskopi za izgradnju budućeg Postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji komunalno servisne zone Lokva Vidotto.

detaljnije...

UPOV CUVI - PUŠTEN U RAD NOVI DIO MEHANIČKOG PREDRETMANA

18. July 2022.

Izgradnjom dijela mehaničkog predretmana novog uređaja, te ugradnjom opreme, u subotu 16.07.2022.g. smo uspješno pustili u rad grubu rešetku novoga postrojenja te demontirali zadnji dio staroga postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi.

detaljnije...

UPOV CUVI – ZAPOČELA UGRADNJA OPREME MEHANIČKOG PREDTRETMANA

15. July 2022.

Tijekom ovoga tjedna započeli su radovi na ugradnji dijela opreme mehaničkog predtretmana, automatske i ručne grube rešetke te fine rešetke za štićenje podmorskog ispusta na objektu incidentnog preljeva.

detaljnije...

TRENUTO STANJE NA GRADILIŠTU – UPOV CUVI

1. July 2022.

Na UPOV-u Cuvi tijekom ovoga tjedna nastavili su se strojni iskopi za objekt buduće egalizacije i obrade mulja, dok su se na garaži za specijalizirana teretna vozila montirale čelične konstrukcije.

detaljnije...

EDUKACIJA DJELATNIKA ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO D.O.O.

14. June 2022.

Jučer, 13.06.2022. djelatnici Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. prisustvovali su prezentaciji o „Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ te se upoznali sa trenutnim aktivnostima na izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, kao i planovima za izgradnju Postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto. O važnosti projekta za tvrtku kao i cijelu lokalnu zajednicu, te postavljenim ciljevima i benefitima nakon realizacije istog, prezentirali su kolege iz firme Sanja Ivančević i Igor Marjanović.

detaljnije...

POSJET GRADILIŠTU UPOV-A CUVI

14. June 2022.

U utorak 14. lipnja održan je posjet gradilištu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se trenutno gradi na lokaciji Cuvi u Rovinju. Aktualni radovi dio su Projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj".

detaljnije...

RADOVI U TIJEKU – UPOV CUVI

10. June 2022.

Na slikama je prikazana izrada AB zidova prizemlja mehaničkog predtretmana, te izrada posteljice za postavljanje cijevi bypassa. Na objektu biološkog tretmana u tijeku je priprema posteljice za podložni beton, dok se na budućoj upravnoj zgradi nastavilo sa zidanjem zidova.

detaljnije...

ZAVRŠENI RADOVI SANACIJE NA TRGU MARŠALA TITA, DOVRŠAVAJU SE RADOVI U ŽMINJSKOJ ULICI

8. June 2022.

Zaključno sa 04.06.2022.g. završeni su svi radovi na sanaciji kanalizacijskog ogranka obalnog kolektora na Trgu Maršala Tita radi intruzije morske vode u kanalizacijski sustav.

detaljnije...

RADOVI NA UPOV-U CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

3. June 2022.

Tijekom ovoga tjedna na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se armirački radovi, te slaganje oplate na objektu biološkog tretmana, dok se na objektu mehaničkog predtretmana izvodilo postavljanje podložnog betona (kota 0,00).

detaljnije...

TJEDNO IZVJEŠĆE O RADOVIMA – UPOV CUVI

20. May 2022.

Tijekom ovoga tjedna od 16.-20.05.2022.g. izvodili su se radovi istovremeno na nekoliko pozicija na UPOV-u Cuvi.

detaljnije...

UREĐENJE OKOLIŠA VAKUUMSKE STANICE, RADOVI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U ŽMINJSKOJ ULICI I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KANALIZACIJE U ULICI TREVISOL

17. May 2022.

Tijekom travnja i svibnja Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. izvodila je radove na rekonstrukciji postojeće kanalizacije u prolazu „Vrata Sv. Križa“, između ulice Trevisol i Sv. Križ u starom gradu, te završila hortikulturno uređenje okoliša vakuumske stanice na Boriku.

detaljnije...

RADOVI NA POVRATNOM VODU PRIBLIŽAVAJU SE KRAJU, NA UPOV-U CUVI U TIJEKU ISKOPI 1. FAZE BYPASS-A

13. May 2022.

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu pročišćene otpadne vode za navodnjavanje zelenih površina (nogometnih terena i turističkih kampova) privode se kraju.

detaljnije...

U DOMU KULTURE U ROVINJU PREDSTAVLJENI PROJEKTI ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO D.O.O.

29. April 2022.

U četvrtak, 28. travnja u Domu kulture u Rovinju- Rovigno prezentirani su aktualni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. gradskim vijećnicima te direktorima gradskih poduzeća i ravnateljima obrazovnih ustanova. Nakon uvodne riječi gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno i direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., na redu su bile prezentacije četiri vrlo bitna projekta za sam grad i lokalnu zajednicu.

detaljnije...

DOVRŠENO BETONIRANJE SUTERENA UPRAVNE ZGRADE NA UPOV-U CUVI, NASTAVLJENI ISKOPI TLAČNOG CJEVOVODA PREMA NOGOMETNIM TERENIMA

29. April 2022.

Na UPOV-u Cuvi se tijekom ovoga tjedna dovršilo betoniranje suterena (budućeg laboratorija) upravne zgrade te slijedi izrada oplate AB ploče i unutarnjeg stubišta.

detaljnije...

ASFALTIRA SE TRASA POVRATNOG TLAČNOG CJEVOVODA, NA UPOVU CUVI U TIJEKU ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI

15. April 2022.

U tjednu od 11.-15.04. asfaltirala se trasa povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade, te u kampu Polari.

detaljnije...

TJEDNO IZVJEŠĆE O NAPRETKU RADOVA NA POVRATNOM VODU I UPOV-U CUVI

11. April 2022.

U kampu Polari završavaju se radovi polaganju cijevi i zatrpavanju rova povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode. Ukupno do sada je postavljeno oko 80 % povratnog voda.

detaljnije...

RADOVI U TIJEKU NA UPOV-U CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU ZA NAVODNJAVANJE PROČIŠĆENOM OTPADNOM VODOM

16. March 2022.

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) odvijaju se istovremeno na nekoliko pozicija.

detaljnije...

PRIKAZ RADOVA U TIJEKU NA UPOV-U CUVI

11. March 2022.

Na slikama su prikazani radovi koji su se izvodili tijekom ovoga tjedna.

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001