RADOVI NA POVRATNOM VODU PRIBLIŽAVAJU SE KRAJU, NA UPOV-U CUVI U TIJEKU ISKOPI 1. FAZE BYPASS-A

13. May 2022.

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu pročišćene otpadne vode za navodnjavanje zelenih površina (nogometnih terena i turističkih kampova) privode se kraju.

detaljnije...

U DOMU KULTURE U ROVINJU PREDSTAVLJENI PROJEKTI ODVODNJE ROVINJ – ROVIGNO D.O.O.

29. April 2022.

U četvrtak, 28. travnja u Domu kulture u Rovinju- Rovigno prezentirani su aktualni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. gradskim vijećnicima te direktorima gradskih poduzeća i ravnateljima obrazovnih ustanova. Nakon uvodne riječi gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno i direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., na redu su bile prezentacije četiri vrlo bitna projekta za sam grad i lokalnu zajednicu.

detaljnije...

DOVRŠENO BETONIRANJE SUTERENA UPRAVNE ZGRADE NA UPOV-U CUVI, NASTAVLJENI ISKOPI TLAČNOG CJEVOVODA PREMA NOGOMETNIM TERENIMA

29. April 2022.

Na UPOV-u Cuvi se tijekom ovoga tjedna dovršilo betoniranje suterena (budućeg laboratorija) upravne zgrade te slijedi izrada oplate AB ploče i unutarnjeg stubišta.

detaljnije...

ASFALTIRA SE TRASA POVRATNOG TLAČNOG CJEVOVODA, NA UPOVU CUVI U TIJEKU ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI

15. April 2022.

U tjednu od 11.-15.04. asfaltirala se trasa povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade, te u kampu Polari.

detaljnije...

TJEDNO IZVJEŠĆE O NAPRETKU RADOVA NA POVRATNOM VODU I UPOV-U CUVI

11. April 2022.

U kampu Polari završavaju se radovi polaganju cijevi i zatrpavanju rova povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode. Ukupno do sada je postavljeno oko 80 % povratnog voda.

detaljnije...

RADOVI U TIJEKU NA UPOV-U CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU ZA NAVODNJAVANJE PROČIŠĆENOM OTPADNOM VODOM

16. March 2022.

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) odvijaju se istovremeno na nekoliko pozicija.

detaljnije...

PRIKAZ RADOVA U TIJEKU NA UPOV-U CUVI

11. March 2022.

Na slikama su prikazani radovi koji su se izvodili tijekom ovoga tjedna.

detaljnije...

RADOVI U TIJEKU NA UPOV-U CUVI I NA TRASI POVRATNOG TLAČNOG CJEVOVODA

7. March 2022.

Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) u periodu od 28.02. do 04.03.2022.g. izvodili su se radovi na slaganju armature, te pripremi temeljne ploče na objektu mehaničkog predtretmana

detaljnije...

RADOVI NA UPOV-U CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

18. February 2022.

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se predviđenom dinamikom, te je do sada ukupno položeno 53 % tlačnog cjevovoda na dva ogranka.

detaljnije...

TJEDNO IZVJEŠĆE RADOVA NA POSTROJENJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA CUVI

11. February 2022.

U razdoblju od 07.02. do 11.02. 2022. na budućem Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se radovi na nekoliko pozicija.

detaljnije...

TRENUTNO STANJE RADOVA NA GRADILIŠTU UPOV-A CUVI

1. February 2022.

Radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi svakim danom su intenzivniji. Trenutno se izvode radovi na izolaciji nadtemeljnih zidova buduće garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi za budući mehanički predtretman, pripremaju se bušotine za miniranje dijela za biološke bazene, te izvode armirački radovi na nultoj ploči buduće kontrolne sobe. Također, sa današnjim danom srušena je i stara zgrada radione sa garažom.

detaljnije...

ODRŽANA 8. KONFERENCIJA ZA MEDIJE PROJEKTA

28. January 2022.

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati, u Rovinju je održana osma konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

detaljnije...

RADOVI NA UPOV-u CUVI I POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

21. January 2022.

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom, odvijaju se predviđenom dinamikom. Izvedeno je oko 2,5 km cjevovoda.

detaljnije...

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA UPOV-u CUVI I NA POVRATNOM TLAČNOM CJEVOVODU

14. January 2022.

Nakon pauze za blagdane, dana 10.01.2022.g. nastavili su se radovi na lokaciji UPOV-a Cuvi te na dvije lokacije na kojima se gradi povratni tlačni cjevovod.

detaljnije...

UPOV Cuvi posjetili studenti Fakulteta prirodnih znanosti iz Pule

11. January 2022.

Jučer, 10.siječnja 2022.g. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi posjetili su studenti treće godine Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule u pratnji profesora doc.dr.sc. Paola Paliage u sklopu kolegija „Sanitarna kontrola mora“. Studenti su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te na samoj lokaciji pogledati njegov rad kao i dobiti informacije o budućem postrojenju čija je izgradnja u tijeku. Za sve upite o obradi otpadnih voda i radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na raspolaganju je bila djelatnica Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Sanja Ivančević.

detaljnije...

Objavljeno 2. izdanje periodičnog vjesnika Odvodnje Rovinj - Rovigno d.o.o.

3. January 2022.

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. izradila je drugo izdanje periodičnog vjesnika u kojem se mogu pročitati i pogledati najnovije vijesti i aktivnosti vezane uz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, novosti iz područja gospodarenja vodama, te ostale aktualnosti vezane uz rad poduzeća na području grada Rovinja- Rovigno. Drugo izdanje oVjesnika možete pogledati online na sljedećem linku :

detaljnije...

RADOVI NA UPOV CUVI I POVRATNOM VODU PRIJE BLAGDANSKE STANKE

23. December 2021.

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se još danas, 23.12.2021.g., nakon čega slijedi stanka za blagdane do 10.01.2022.g. Ukupno je izvedeno 2.200 m povratnog tlačnog cjevovoda. Na slikama su prikazani pripremi radovi na budućoj kontrolnoj sobi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda, te asfaltirani dio ulice Kresinskih žrtava i radovi na revizionom oknu za budući priključak hotela Eden na povratni tlačni cjevovod za navodnjavanje zelenih površina okolo hotela pročišćenom otpadnom vodom.

detaljnije...

ČIŠĆENJE CRPNE STANICE „KINO“

17. December 2021.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. izvršili su dana 16.12.2021.g. strojno čišćenje crpne stanice Kino, prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje grada Rovinja -Rovigno, , te zamijenili dotrajalu opremu kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme. Crpna stanica „Kino“ rekonstruirana je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

U TIJEKU RADOVI NA NOVOM UPOV-U CUVI I POVRATNOM VODU ZA NAVODNJAVANJE PROČIŠĆENOM OTPADNOM VODOM

17. December 2021.

Dana 17.12.2021.g. započeli su radovi na asfaltiranju ulice Kresinskih žrtava od raskrižja sa ulicom Centener do košarkaškog igrališta i raskrižja sa ulicom Luje Adamovića.

detaljnije...

IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3. December 2021.

Dana 02.12.2021.g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Cuvima, te slijedi prijava gradilišta i sve druge zakonski predviđene aktivnosti. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda biti će kapaciteta 63.000 ES i membranskog tipa, te će pročišćavati svu otpadnu vodu grada Rovinja – Rovigno koja dospije na Postrojenje. Novoizgrađeno Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda sastojat će se od 6 objekata. Tri objekta su namijenjena smještaju tehnologije za pročišćavanje otpadnih voda, jedan je objekt upravne zgrade, jedan objekt kontrole/nadzora rada UPOV-a i jedan objekt garaže za specijalizirana vozila. Svi objekti su povezani internom prometnicom. Površina građevne čestice iznosi 10 627 m^2. Rok izvođenja svih radova uključujući i razdoblje projektiranja, ishodovanja dozvola, gradnje i pokusnog rada je do kraja 2023. godine.

detaljnije...

ODVODNJI ROVINJ -ROVIGNO DODIJELJENA DODATNA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA U IZNOSU OD 10.000.000,00 KN

3. December 2021.

Dana 29.11.2021.g. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odobren je iznos od 10.000.000,00 kn bespovratnih sredstava za dio koji obuhvaća troškove koje je Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. dužna osigurati iz vlastitih izvora da bi se uspješno proveo EU projekt.

detaljnije...

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sudjelovao na Danima otvorenih vrata EU projekata

1. December 2021.

U ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine na Trgu Maršala Tita održano je predstavljanje projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Dane otvorenih vrata EU projekata organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem predstavljanja EU sufinanciranih projekata koji su dali doprinos lokalnim zajednicama. Cilj predstavljanja bio je približiti projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ svim zainteresiranim skupinama. Na trgu su bila postavljena dva štanda s informativnim i edukativnim materijalima o projektu. Svi zainteresirani mogli su, u direktnoj komunikaciji s nositeljem projekta – Odvodnjom Rovinj – Rovigno d.o.o. ili putem pripremljenih materijala, saznati sve pojedinosti i ciljeve projekta. Također, na trgu su bila izložena vozila i oprema koja je nabavljena u sklopu projekta. Predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. naglasili su da projekt ulazi u finalnu fazu koja je obilježena izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi za koji je ugovorena vrijednost od 134.232.573,00 kn. Upravo ovaj segment projekta bio je najatraktivniji i pobudio je najveći interes posjetitelja predstavljanja. Predstavljanja ovog tipa omogućavaju kvalitetnu informiranost svih interesnih skupina o projektnim aktivnostima i ciljevima projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske unije te kao takvi mogu poslužiti kao primjer dobre prakse i inspiracije, ne samo na lokalnoj već i regionalnoj razini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 258.934.549,94 kn, dok iznos koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 180.339.055,48 kn.

detaljnije...

Posjet gradonačelnika grada Rovinja- Rovigno gradilištu na lokaciji budućeg Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

17. November 2021.

U ponedjeljak, 15.11. gradilište su posjetili uz gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno g. Marka Paliagu i zamjenik gradonačelnika g. David Modrušan te pročelnica Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i izgradnju gđa Tanja Mišeta. Obilazak su vodili uz direktora Odvodnje Rovinja-Rovigno d.o.o. g. Ognjena Pulića i g. Igor Marjanović, rukovoditelj održavanja i operative SJO, te glavni inženjer gradilišta g. Igor Butorac.

detaljnije...

U TIJEKU JE IZVEDBA ZEMLJANIH RADOVA NA GARAŽI ZA TERETNA VOZILA

8. November 2021.

U utorak, 02.11.2021. započeli su radovi na iskopu zemlje za garažu za specijalizirana teretna vozila Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi. Ukupna površina objekta koji će se izgraditi je 478 m2 . Sastoji se od prizemlja u kojoj je smještena garaža za spremanje vozila, radiona i prostor garderobe sa sanitarijama za zaposlene. Predviđeni završetak svih radova na garaži je oko 8 mjeseci.

detaljnije...

ZAPOČELI PRIPREMI RADOVI NA LOKACIJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA CUVI

29. October 2021.

Dana 27.10. započeli su pripremni radovi na garaži za teretna vozila na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u sklopu EU projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, te se u utorak, 02.11. planira započeti sa iskopima iste. Također, istodobno se započelo sa izvođenjem radova u ulici Kresinskih žrtava u duljini od 100 m na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje sa pročišćenom otpadnom vodom iz budućeg Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon izvedbe spomenute dionice, radovi će se nastaviti kroz ulicu Prve istarske brigade do nogometnih igrališta u duljini od 775 m. Planirani završetak radova izgradnje povratnog tlačnog cjevovoda od Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi do nogometnih igrališta je oko 4 mjeseca.

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001