Aglomeracija Bale obuhvaća gravitacijsku kolektorsku mrežu duljine 3 500 m, četiri crpne stanice, tlačne cjevovode u duljini od 590 m i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 750 ES sa mogućnošću nadogradnje dodatne opreme na kapacitet od 1500 ES.

Poveznica za aglomeraciju Bale

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001