Na poslovima opločenja starih ulica, rekonstrukcije parternih površina u starom gradu, radi grupa zidara.

Zidari rade prema programu sanacije starogradskih ulica. Osim poslova održavanja opločenja starih ulica ova grupa radi i na postavljanju znakova (godišnje cca 400 intervencija).

Ukupno financiranje ovog dijela usluga poduzeća vrši se iz proračuna.

POPIS SLIVNIKA I DUŽNIH REŠETKI (OBORINSKE) NA PODRUČJU GRADA ROVINJA

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001