NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VOZAČA SPECIJALNIH VOZILA

6. December 2022.

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. objavljuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VOZAČA SPECIJALNIH VOZILA

Radno mjesto: vozač specijalnih vozila / cisterne za odvoz fekalija

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja : Na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

Natječaj vrijedi od 6. prosinca 2022. godine do 13. prosinca 2022. godine

 

Minimalni uvjeti:

- SSS (srednja stručna sprema) , 4. stupanj u zanimanju vozač motornog vozila/KV vozač

-vozačka dozvola B i C kategorije

-poslovi s posebnim uvjetima rada

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

  Životopis kandidata

  Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

  Doka o položenom vozačkom ispitu B i C kategorije  (preslika vozačke dozvole)

  Izvadak iz elektroničke radne knjižice

  Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od mjesec dana)

  Kontakt (telefon i/ili adresu e-pošte)

  Ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka

 Opis poslova

Vozi specijalno komunalno vozilo za crpljenje fekalnih voda iz sabirnih i septičkih jama,  odvoz i upuštanje fekalnih voda u uređaj za pročišćavanje. Radi na poslovima pražnjenja sabirnih i septičkih jama, na strojnom pročišćavanju kanalizacijske mreže sustava javne odvodnje i komunalnim vodnim građevinama. Odgovoran je za ispravnost vozila. Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovoditelja. Za svoj rad odgovara poslovođi i rukovoditelju. 

Postupak zapošljavanja

 Datum otvaranja natječaja je 6. prosinca 2022. godine, a traje do 13.prosinca 2022. godine.

Prijave se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke ili e-pošte. Prijava koja se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto vozača – NE OTVARAJ“ na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/A, Piazza sul Laco 3/A, 52210 Rovinj-Rovigno. Prijave koje se dostavljaju putem e-pošte dostavljaju se u jednoj mapi/folderu na: odvodnjarovinj@rovinj.hr. Bez obzira na način slanja, prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 15:00h 13.12.2022. godine.

Razmatraju se samo uredne prijave, a uredna prijava je ona koja sadrži svu predmetnim natječajem propisanu dokumentaciju i zadovoljene minimalno propisane uvjete.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu i/ili prijava nije dostavljena u propisanom roku, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i dobiti će putem e-pošte pisanu obavijest o razlogu odbijanja prijave.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu pozvati će se putem e-pošte u roku od 8 dana od zatvaranja natječaja da pristupe selekciji kandidata. Selekcija kandidata izvršiti će se kroz selekcijski intervju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 5 dana od obavljenog selekcijskog razgovora/intervjua.

Odabrani kandidat mora osobno dostaviti originalnu dokumentaciju na uvid najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/A, Piazza sul Laco 3/A, 52210 Rovinj-Rovigno.

Pitanja i pojašnjenja vezana uz predmetni natječaj mogu se poslati na adresu e-pošte: odvodnjarovinj@rovinj.hr

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti predmetni natječaj.

Prigovori se mogu dostaviti u roku 8 dana na adresu e-pošte: odvodnjarovinj@rovinj.hr

 Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac će izabranog kandidata uputiti na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada.

 Napomena* - Zaštita osobnih podataka

Prije slanja prijave na natječaj informirajte se o načinu obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Prikupljanje i obrada provodi se u svrhu provedbe predmetnog natječaja s ciljem utvrđivanja zadovoljenja uvjeta natječaja i provedbe postupka zapošljavanja.

Prikupljaju se i obrađuju isključivo podaci neophodni za provedbu predmetnog natječaja pa ukoliko ne dostavite tražene osobne podatke i/ili ne dostavite potpisanu Privolu, nismo u mogućnosti vrednovati Vašu prijavu na natječaj. Istu možete skinuti na web stranici: https://odvodnjarovinj.hr/hr/.

Sve ostale informacije o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka, te o Vašim pravima dostupe su na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto „Vozač specijalnih vozila“

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto „vozač specijalnih vozila“

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte odvodnjarovinj@rovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

 

                                                                                                  

 

 

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001