OBUKA NA JEDINICI OBRADE MULJA NA UPOV-U CUVI

25. August 2023.

Tijekom dana 23.08. i 24.08.2023.g. održana je obuka za djelatnike Odvodnje Rovinj -Rovigno d.o.o. na jedinici obrade mulja.

Demonstrirano je pokretanje dinamičkih ugušćivača i centrifugalnih dekantera, te prikazane sve radnje koje je potrebno poduzeti prije pokretanja, te o čemu je bitno voditi računa tijekom rada. Djelatnici su uz nadzor sami pokretali i pratili  rad uređaja.

Teorijski dio je dodatno pojašnjavao g. Branko Potočnik, dok je g. Federico Battain više prenosio svoja iskustva u praksi i radu sa ugušćivačima i dekanterima. 

Cilj obuke je bio naučiti djelatnike koji će raditi na jedinici obrade mulja i osposobiti ih za samostalniji rad u narednom periodu. 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001