Prezentacija o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) i postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto

23. April 2020.

Kliknite na prezentaciju o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) i postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto i saznajte više o postrojenjima koja će se izgraditi u našem gradu Rovinju - Rovigno.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Pon-Pet 7:00 do 15:00

ISO Certifikati

ISO9001 ISO14001