Objavljen javni natječaj za nabavu električne energije za 2022.g..

9. November 2021.

Na internetskim stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljen je javni natječaj za nabavu električne energije za 2022.g.. Sveukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 600.000,00 kuna (bez PDV-a), a rok za dostavu ponuda je 29.11.2021.g. do 12:00h. Poveznica na Elektronički oglas : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001