Voda je komponenta bez koje na našoj planeti život ne bi bio moguć. Kako bi se vode očuvale i zaštitile od daljnjeg devastiranja, potrebno je raditi na podizanju ekološke svijesti pojedinca i društva u cjelini, te u tom smislu tragati za sustavnim rješenjima.

Razvijeni svijet je odavno prepoznao činjenicu da čiste vodotoke treba posmatrati isključivo kao potencijal vode za piće, a nikako kao energetski potencijal. Odavno se zna da energija ima alternativu, ali je pitka voda nema.

Voda pokriva preko 70% zemljine površine i predstavlja najdragocjenije prirodno bogatstvo. Voda je prirodno dobro i jedno je od temeljnih ljudskih prava, a o njoj ovisi cjelokupan živi svijet. Devedeset pet posto ukupne količine vode na zemlji čine površinske vode, na koje se, kao na izvor pitke vode, oslanja oko 53% svjetskog stanovništva. U ruralnim područjima ovaj postotak je još i veći.

Hrvatska je danas treća zemlja u Europi po zalihama pitke vode, tako da se ona smatra ogromnim bogatstvom kojemu je i u Ustavu RH zajamčena osobita zaštita. No, vodeni tokovi i podzemne vode i kod nas su izloženi velikim onečišćenjima.

Svatko od nas može učiniti ponešto kako bi racionalnije koristio vodu u kućanstvu i tako manje pridonosio stvaranju otpadnih voda. I zapamtite - voda jest održivi resurs, ali samo po pitanju kvantitete, ne i kvalitete. Ona je naše najvrjednije prirodno bogatstvo i svatko od nas mora prihvatiti odgovornost u njegovom čuvanju.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001