Završen dio radova na uređenju vakumske stanice

30. July 2021.

Početkom lipnja započeli su radovi na uređenju okoliša i manipulativnog prostora za vozila u sklopu vakuumske stanice smještene u Bolničkom naselju. Do sad su izvedeni radovi na izgradnji kamenog zida oko radnog djelokruga vakuumske stanice te priprema za postavljanje rampe. Nakon turističke sezone pristupit će se podizanju betonske pokrovne ploče ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke te sadnji biljaka kako bi se dobila što ljepša vizura objekta.

detaljnije...

Završen prvi dio izgradnje fekalne kanalizacije u ulici V.Š. Paje, prolaz M. Macana i prolaz M. Maretić

1. July 2021.

Završen je prvi dio izgradnje fekalne kanalizacije u ulici V.Š. Paje, prolaz M. Macana i prolaz M. Maretić. Izgrađeno je 200m' nove kanalizacijske mreže koja prolazi kroz dio ulice V.Š. Paje, dio ulice M. Maretić te kroz park ispod HEP-a. Izvedena su i nova vodonepropusna priključna okna u parcelama. Ulice u kojima su izvedeni radovi asfaltirane su u punoj širini. Radovi su trenutno prekinuti zbog turističke sezone te će biti nastavljeni nakon 17. rujna 2021. Hrvatske vode sufinanciraju ovaj projekt u iznosu od milijun kuna, a sveukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.381.295,00 kn.

detaljnije...

Sluzave mrlje u Rovinjskom priobalju

30. June 2021.

Nakon brojnih upita građana o bijelim i crvenim mrljama duž Rovinjskog priobalja obavještavamo sve građane i posjetitelje Grada Rovinja-Rovigno kako se ne radi o ispuštanju fekalnih voda u more već se radi o morskom cvjetanju koje se uobičajeno događa krajem lipnja i početkom srpnja. Razlog događanja ove pojave je naglo povišenje temperature mora koje se dešava u ovom periodu što rezultira naglim razmnožavanjem algi i stvaranjem sloja algi i sluzi na površini mora. Trenutno se ova pojava događa duž Jadrana te je zbog utjecaja valova najčešće vidljiva u uvalama. Osim što je neugodna oku, ova pojava nije štetna za ljudsko zdravlje te će kroz određeni period postupno nestajati. Vijest o ovoj pojavi objavljena je na nekoliko web portala koja vam prenosimo u nastavku: https://www.glasistre.hr/more-i-nautika/crvena-plima-morski-snijeg-i-ljepljive-tvari-naglo-zatopljenje-mora-potaknulo-razvoj-neugodnih-pojava-za-kupace-i-ribare-729880 https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/uvale-i-lucice-na-kvarneru-prekrivene-su-slojem-algi-i-sluzi-evo-o-cemu-se-radi/ https://klik.hr/novo/ne-nije-prljavo-saznajte-sto-je-cvjetanje-mora-i-kako-izgleda https://www.zzjzdnz.hr/zdravlje/okolis-i-zdravlje/1288 https://morski.hr/2021/06/08/cvjetanje-mora-sve-cesca-pojava-ciji-uzroci-u-jadranu-nikad-do-kraja-nisu-razjasnjeni/ https://hrturizam.hr/objasnite-gostima-kako-je-cvjetanje-mora-prirodna-i-bezopasna-pojava-te-kako-se-na-radi-o-oneciscenju-mora/

detaljnije...

Posjet UPOV-u Talijanske srednje škole Rovinj

14. June 2021.

Dana 7.6.2021. na UPOV-u Cuvi u sklopu terenske nastave, bile su u posjeti učenice 3. razreda Talijanske srednje škole Rovinj, u pratnji profesorice Antonelle Sošić. Prikazan im je rad postojećeg uređaja za pročišćavanje te prezentirano novo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda čija bi izgradnja trebala ubrzo krenuti, a koji je sufinanciran sredstvima EU-a.

detaljnije...

EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA KUPANJE

8. June 2021.

01.06 je objavljeno godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje koje je potvrdilo da nema velikih onečišćenja na europskim kupalištima. Hrvatska je među 5 zemalja, uz Grčku, Maltu, Cipar i Austriju, u kojima je kvaliteta vode za kupanje na 95% ili više uzoraka ocijenjena kao izvrsna. Ovo izvješće je može biti poticaj Hrvatskoj kao već prepoznatoj turističkoj destinaciji. Jedan od ključnih koraka u zaštiti morskog okoliša i brojnih kupališta u RH svakako je rješavanje pitanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pa će i naš projekt uvelike pomoći očuvanju kvalitete vode za kupanje na području grada Rovinja. Više informacije pronađite na: https://ec.europa.eu/croatia/news/zero_pollution_vast_majority_of_europes_bathing_waters_meet_the_highest_quality_standards_hr Izvješća možete pronaći na: https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-water-4

detaljnije...

Uređenje okoliša vakumske stanice

8. June 2021.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. započinje sa uređenjem okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju. Vakumska stanica izgrađena je u sklopu Aglomeracije Rovinj sufinancirane od strane EU-a te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine. Sada će se pristupiti uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati. Radovi se odnose na uređenje pristupnog puta i manipulativnog prostora za kamionska službena vozila te postavljanje rampe kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje vozila u djelokrugu objekta. Također podignut će se betonska pokrovna ploča ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke. U svrhu oplemenjivanja okoliša posadit će se biljke kako bi se dobila što ljepša vizura objekta.

detaljnije...

Završeni radovi u Ul. Andrea Milossa

8. June 2021.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju Ul. Andrea Milossa u ukupnoj dužini od cca 90 metara. Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 6 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 18 priključnih okna zajedno sa pripadajućim priključnim cijevima. U sklopu radova postavljene su i tri cijevi po cijeloj duljini ulice za potrebe HT-a te priključne cijev do svakog objekta, također izvedeno je i 4 šahtova za njihove potrebe. Izvedeno je i 290m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.

detaljnije...

Stanje radova - sanacija kanalizacijske cijevi u Ul. A. Milossa

14. May 2021.

Radovi na sanaciji kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa odvijaju se sukladno planiranome. Preostalo je cca 10 metara sanacije cijevi uključivo sa novim popločenjem ulice. Planirani završetak je do kraja 5. mjeseca.

detaljnije...

Stanje radova - izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Vitomira Širola Paje, prolazu Milana Macana i prolazu Marije Maretić

14. May 2021.

Trenutno se izvode radovi od spoja na ulicu Vijenac braće Lorenzetto pa kroz park prema ulici V.Š. Paje. Izvedeno je cca 40m' kanalizacije i sam spoj na postojeću kanalizacijsku mrežu. U I. fazi koja traje do 20.lipnja planiran je završetak ulice V.Š. Paje, uključivo sa asfaltiranjem pune širine ulice. Radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova.

detaljnije...

Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u dijelu ulice Vitomira Širola Paje, prolazu Milana Macana i prolazu Marije

15. April 2021.

Odvodnja  Rovinj-Rovigno d.o.o. provodi projekt izgradnje odvodnje sanitarnih otpadnih voda u dijelu ulice Vitomira Širola Paje, prolazu Milana Macana i prolazu Marije Maretić što podrazumijeva postavljanje novog glavnog kolektora sanitarnih otpadnih voda u trupu ceste i priključne cijevi do parcele u kojoj će se postaviti kućno priključno okno. Pripremni radovi (iskolčenje trase, obilježavanje priključaka i drugih instalacija itd.) počinju od 20. travnja, a radovi će trajati 150 kalendarskih dana. Radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova. Radovi koji se planiraju izvesti prije 20. lipnja je kanalizacijska mreža u ulici V.Š. Paje te spoj na ulicu V.B. Lorenzetto uključivo sa asfaltiranjem do tog datuma (u prilogu na situaciji označeno sa crvenom bojom). Radovi u ostalim ulicama izvodit će se poslije turističke sezone, a to su prolaz Marije Maretić i prolaz Milana Macana (na situaciji označeno zelenom bojom). Ovim putem molimo sve stanare navedenih ulica za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova.

detaljnije...

Crvena plima – cvjetanje mora

31. March 2021.

Odvodnja Rovinj-Rovigno dobila je nekoliko upita radi li se o ispuštanju fekalnih voda u more u zadnjih nekoliko dana nakon što su uočene crveno-narančaste mrlje na nekoliko lokacija u Rovinjskom priobalju. Naime, radi se o prirodnom fenomenu kojeg nazivamo ‘crvena plima’ čiju pojavu uzrokuje cvjetanje jedne vrste dinoflagelata Noctiluca scintillans. Ova vrsta nije toksična i nema velikog utjecaja na ostale organizme u moru. ‘Crvena plima’ karakteristična je za kasno proljeće i događa se povremeno, svakih nekoliko godina. Primijećeno je da se ova pojava najviše bilježi u svibnju i lipnju, dok je ove godine, i to zbog meteoroloških prilika – puno sunčanih dana, povoljnog vjetra i mirnog mora stigla do obale već u ožujku, pojašnjava znanstvenica Centra za istraživanje mora Ruđer Bošković. Po njenom mišljenju, crvena će plima uskoro nestati, međutim ono što bi nezgodno moglo biti što će se prilikom organskog raspadanja nakupina moći osjetiti neugodan miris po amonijaku. Fenomen će se zadržati nekoliko dana i onda će nestati. No, ukoliko imate priliku noću šetati uz more pokušajte bacati kamenčiće jer ova vrsta luči pigment bioluminoscin te se u vodi mogu vidjeti plavičasta svjetala prilikom mehaničkog podražaja, poručuje Danijela Marić Pfannkuchen.

detaljnije...

Stanje radova - sanacija kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa

26. March 2021.

Radovi na sanaciji kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa odvijaju se sukladno planiranome. Do sada je završeno cca 65 metara sanacije cijevi uključivo sa novim popločenjem ulice u punoj širini. Ostatak ulice planira se završiti do kraja 5. mjeseca.

detaljnije...

DANAS OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN VODA

22. March 2021.

Od 1993. svake godine na današnji datum obilježavamo Svjetski dan voda. Svake godine se odabire prigodna tema koja je u fokusu Svjetskog dana voda. Ovogodišnja tema ima jasnu poruku : „Cijenite vodu!“, a cilj joj je potaknuti na razmišljanje svakoga od nas o tome što za nas znači voda i kako je povezana sa svakodnevnim životom, našim domom ili radnim mjestom, kulturnim običajima, s okolišem u našem okruženju? Tek kad shvatimo njezino stvarno značenje možemo je uistinu cijeniti. Uključite se i izrazite što voda znači vama i kako je doživljavate! Pročitajte dojmove ljudi diljem svijeta: https://www.worldwaterday.org/

detaljnije...

Pojava neugodnih mirisa u centru grada Rovinja-Rovigno

19. March 2021.

U zadnjih nekoliko dana radi se redovan detaljan servis na postrojenju za obradu otpadnih voda tvornice Mirna. Zbog istog je moguća povremena pojava neugodnih mirisa na sustavu javne odvodnje u centru grada. Održavanje će biti dovršeno danas.

detaljnije...

STRATEGIJA EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ (EEA) I EIONET-A ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030. DOSTUPNA I NA HRVATSKOM JEZIKU

19. March 2021.

Kako prenosi Zavod za zaštitu prirode i okoliša Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Strategija EEA i EIONET-a dostupna je sada i na hrvatskom jeziku. Cilj je osigurati podatke i znanje radi ostvarenja europskih ekoloških i klimatskih ciljeva u skladu s aktualnim političkim ambicijama koje proizlaze iz Europskog zelenog plana. Strategija donosi 5 strateških ciljeva. Više informacija i cijelu vijest kao i strategiju možete pronaći na : http://www.haop.hr/hr/novosti/nova-strategija-europske-agencije-za-okolis-eea-i-eionet-za-razdoblje-2021-2030-dostupna-je

detaljnije...

Održavanje i čišćenje obalnog kolektora

18. March 2021.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. proveli su redovno održavanje i čišćenje obalnog kolektora koji je saniran u sklopu ovog projekta kao dio Aktivnosti 2. Kroz projekt su nabavljena vozila i opreme koja je korištena za održavanje i čišćenje obalnog kolektora, ali i drugih segmenata sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinanciran je sredstvima Europske Unije.

detaljnije...

Odvodnja Rovinj-Rovigno i Hrvatske vode potpisale ugovor o sufinanciranju na iznos od milijun kuna

5. March 2021.

Sredinom veljače Odvodnja Rovinj-Rovigno i Hrvatske vode potpisali su ugovor o sufinanciranju izgradnje nove kanalizacijske mreže u ulicama Vitomira Širole Paje, prolaz Milana Macana i prolaz Marije Maretić. Hrvatske vode sufinanciraju ovaj projekt u iznosu od milijun kuna, a sveukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,5 milijuna kuna. Trenutno se vodi postupak javne nabave u kojem ponuditelji mogu dostaviti svoju ponudu do 15.03.2021. kada je i planirano javno otvaranje ponuda. Radovi se odnose na izgradnju nove kanalizacijske mreže u duljini od 450 metara koja će biti postavljena u trupu ceste, a postojeći dotrajali sustav sanitarne odvodnje koji je izgrađen prije 50-60 godina te koji uglavnom prolazi po privatnim parcelama će se po završetku novog staviti van upotrebe. Izvođenje radova odvijat će se prije sezone i poslije sezone, odnosno radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova. Radovi koji se planiraju izvesti prije 20. lipnja je kanalizacijska u ulici Vitomira Širole Paje uključivo sa asfaltiranjem do tog datuma, a radovi u ostalim ulicama izvodit će se poslije turističke sezone.

detaljnije...

ODVODNJI ROVINJ-ROVIGNO ODOBRENO DODATNIH 35 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKT AGLOMERACIJE

25. February 2021.

Početkom veljače su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Odvodnja Rovinj-Rovigno potpisali 1. dodatak ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ kojim se osigurava Odvodnji Rovinj-Rovigno dodatnih 35 milijuna kuna za provedbu projekta. Sa dodatnim sredstvima sveukupna vrijednost projekta iznosi preko 258 milijuna kuna bez PDV-a od čega je 180 milijuna kuna sufinancirano sredstvima Europske Unije iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Ostatak od 78 milijuna kuna raspoređeno je u jednakim omjerima između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Odvodnje Rovinj-Rovigno. Razlog dobivanja dodatnih sredstava, odnosno povećanja prihvatljivih troškova je značajno povećanje cijena na tržištu u području izvođenja radova u zadnjih nekoliko godina što je rezultiralo većim cijenama zaprimljenih ponuda u postupku javne nabave izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja u odnosu na procijenjenu vrijednost. Za osiguranje dodatnih sredstava bilo je potrebno izraditi novelaciju „Studije izvodljivosti“ tj. analizu troškova i koristi kako bi se utvrdila nova vrijednost projekta te „Analizu i procjenu nove vrijednosti ugovora za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj“ temeljem koje dobivena suglasnost o budućem osiguranju sredstava. Dobivanjem suglasnosti o budućem osiguranju sredstava omogućeno je donošenje odluke o odabiru za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj što je u konačnici rezultiralo potpisivanje Sporazuma o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna. Također, osigurana dodatna sredstva omogućuju i ugovaranje izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj čiji je postupak javne nabave pri kraju. Do sad je već iskorišteno više od 88 milijuna kuna od sveukupne vrijednosti projekta, odnosno do sad je dovršena izgradnja nove kanalizacijske mreže naselja Rovinjsko Selo, Gripole, Borik i Bolničko naselje, sanacija postojećeg obalnog i kopnenog kolektora te rekonstrukcija CS Kino i CS Škver. Također u sklopu projekta nabavljena su specijalna vozila za sustav odvodnje i CCTV kamere s vozilom čime je znatno poboljšana usluga javne odvodnje na području Grada Rovinja-Rovigno. Osim već realiziranih segmenata projekta, trenutno je u fazi projektiranja postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. U 2020.g. nakon završetka izgradnje nove kanalizacijske mreže dosegnut je stupanj pokrivenosti sustavom javne odvodnje od 100%, a novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda trajno će se osigurati efikasnija zaštita okoliša i poboljšati životni standard stanovništva aglomeracije Rovinj. Potpuna realizacija projekta planirana je do kraja 2023. godine.

detaljnije...

Čišćenje sabirne jame CS Škver

23. February 2021.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su dana 19.02.2021. izveli redovno čišćenje sabirne jame CS Škver uz nadzor voditelja radova i pridržavanje uputa za rad iz zaštite na radu prilikom spuštanja u dubinu i rada u skučenim prostorima. CS Škver rekonstruirana je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

Održavanje UPOV-a Bale

23. February 2021.

Sukladno ugovoru o upravljanju i preventivnom održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MBR tehnologije UPOV-a Bale Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. planski provodi održavanje istog. Kako bi se dobila odgovarajuća kvaliteta pročišćene vode 16.02.2021. izvršeno je pranje MBR uređaja, te uklanjanje viška mulja i dovoz novog.

detaljnije...

Sanacija kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa

22. January 2021.

Početkom siječnja 2021.g. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. započela je sanaciju fekalne kanalizacije u Ul. Andrea Milossa. Sanirati će se glavna kanalizacijska cijev zajedno sa pripadajućim priključcima te sva reviziona okna. Paralelno sa sanacijom kanalizacije odvija se i popločavanje ulice u punoj širini. Radovi se odvijaju u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d.

detaljnije...

Održavanje vakuumske stanice

22. January 2021.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vakuumska stanica izgrađena je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

Čišćenje crpne stanice ''Kino''

4. December 2020.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. izvršili su dana 26.11.2020. strojno čišćenje crpne stanice Kino, prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno, kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme.

detaljnije...

Stanje radova: Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj

4. December 2020.

Zbog trenutne epidemiološke situacije sa COVID-19 tjedne koordinacije između Izvođača, Nadzornih inženjera i Odvodnje Rovinj-Rovigno odvijaju se putem video konferencije. Trenutno se analiziraju predložena projektna rješenja nakon čeka slijedi ishodovanje potrebnih dozvola. Također, analizira se dostavljeni dinamički plan koji uključuje sve faze predviđene natječajnom dokumentacijom u trajanju od 35 mjeseci, a koji se sastoje od: -Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca; -Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju– 12 mjeseci; -Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec.

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001